Dogitup

Communityplatform

De uitdaging

AddRetail wilde graag partners uit de publieke en privésector bij elkaar brengen en een speciaal communityplatform creëren voor hondeneigenaars. Dankzij dit platform hebben ze niet alleen gratis toegang tot allerlei diensten en voordelen, maar kunnen ze ook op lokaal niveau een band opbouwen.

Ons antwoord

Een hondvriendelijker België

We hebben ‘DOG IT UP’, een overkoepelend concept, opgericht. Deze dynamische beweging biedt een antwoord op de vraag van burgers naar een betere integratie van honden in het dagelijkse stadsleven.
#samenleven

Voortdurend in beweging

We zijn gestart met een aantal uiteenlopende acties:

  • organisatie van een evenement in Brussel
  • oprichting van een sterke community (facebook/dogitup)
  • oplijsting, voor eenzelfde locatie, van alle diensten en producten voor honden
  • invoering van een label ‘Honden toegelaten’
    #indekijker

Lancering tijdens Wereldhondendag

Op 26 augustus 2018 hebben we rond het Sint-Katelijneplein een evenement georganiseerd voor de onthulling van de twee eerste initiatieven: het ‘Dog Welcome’ label voor de buurthandelaars en een tijdelijke, afgebakende ‘City Dog Zone‘ exclusief voor honden.
#complicity

Het resultaat

  • Meer dan 800 honden in de ‘Dog Zone’
  • 270 bezoekers, met hartelijke ontmoetingen en uitwisselingen tussen hondeneigenaars met eenzelfde passie
  • Oprichting van een sterke community op basis van gedeelde waarden
  • Enthousiaste deelnemers die heel graag tijdens de editie van volgend jaar opnieuw aanwezig willen zijn

We zijn trots op dit geslaagde evenement dat zeer warm is onthaald door de pers: 23 tijdschriften en dagbladen schreven over Dog It Up.

#innovatie

Outdoor Catalogus
Info en visibiliteit
Digitaal Catalogus
Gepersonaliseerde instore communicatie
Nieuwe strategie, nieuwe folder
Multisupport campagne
Fancommunity
Versterking kwaliteitsimago
Catalogus schoolgerief
Myriam Blanpain CEO
m.blanpain@addretail.com
+32 474 56 61 21