Brocom - Quiz

Aangezien de verzekeringsmarkt meestal rustiger is in de zomer, wilde Brocom zijn klassieke thematische campagne vervangen door een meer speelse activatie. Doel: een activatie- en contentcampagne op sociale media koppelen aan de blog en traffic genereren naar de website makelaarinverzekeringen.be.

AddRetail heeft daarom een “Momentum” gecreëerd dat de rol van de makelaar benadrukt en het publiek uitnodigt om deel te nemen. Hoe? Door een SoMe-campagne te ontwikkelen die gebruikers uitnodigt om deel te nemen aan een quiz over 4 verschillende onderwerpen: mobiliteit, vakanties, toegankelijkheid van de makelaar en het werven van jong talent om makelaars in verzekeringen te worden.

Concreet hebben we een campagne op Facebook (posts & stories) en op Instagram (stories) opgezet, met animaties gericht op elk van de bovengenoemde 4 onderwerpen en gebruikers uitgenodigd om deel te
nemen aan een enquête. Resultaat: een sociale media campagne die
gedurende 4 weken de followers van Brocom vrolijk gemaakt heeft!

Scroll naar boven