Brocom – Brand Activation

Na de ontwikkeling van een geslaagde awareness campagne voor Brocom, werd AddRetail gevraagd een volgende campagne uit te werken om een gedragsverandering bij het algemene publiek teweeg te brengen en de makelaarsreflex te installeren. Hierbij gingen we niet over één nacht ijs; meerdere creatieve pistes werden uitgewerkt en getest op hun effectiviteit.

Na de awareness campagne #ElkZijnVak van 2021, die de rol en de meerwaarde van de verzekeringsmakelaar in de verf zette, wilde Brocom dit jaar de storytelling naar een volgend niveau brengen. De uitdaging bestond erin om de communicatiestrategie te laten evolueren van een awareness campagne naar een campagne die tot een effectieve gedragsverandering zou aanzetten. Door het dagelijkse leven van de verzekeringsnemer, zijn prioriteiten alsook zijn bezorgdheden opnieuw centraal in de communicatie te plaatsen, streven we naar het creëren van een makelaarsreflex bij deze laatste. Deze reflex moet verzekeringsnemers aanzetten om voor alle verzekeringsvragen contact op te nemen met zijn verzekeringsmakelaar. De call-to-action “Even checken met mijn verzekeringsmakelaar, ‘t is zijn vak!” zet daarbij meteen aan tot actie.
BROCOM_affiche_NL

Ons consumptiegedrag kende de laatste jaren grote veranderingen die ten dele aan de pandemie toe te schrijven zijn. Het is van belang dat we daar rekening mee houden en niet vertrekken vanuit veronderstellingen. De verschillende creatieve pistes werden onderworpen aan representatieve steekproeven van de doelgroep en beoordeeld op impact, begrip en duidelijkheid.

Het geselecteerde creatieve concept werd vervolgens ontwikkeld tot een 360° campagne waarbij zowel traditionele als digitale media werden ingezet. Het mediaplan omvatte impactvolle media zoals radio en televisie voor groot bereik en het installeren van de boodschap, en doelgerichte digitale media zoals posts op de sociale netwerken, om traffic naar de website van Brocom te generen. Dat laatste was bijzonder successvol: vorig jaar steeg de traffic naar de website met welgeteld 50%. Daarnaast werden bijkomende themacampagnes voor heel 2022 uitgewerkt rond het thema “Tijden veranderen”. De verschillende verzekeringsdomeinen worden er om de beurt behandeld: mobiliteit, gezin, woning en vakantie. Elke campagne bestaat uit een marketingpack die de makelaar in zijn kantoor kan gebruiken (instore communication met o.a. affiches, bannering en schermafbeeldingen) met daarnaast een maandelijkse digitale campagne om potentiële klanten aan te moedigen contact op te nemen met een verzekeringsmakelaar via de website makelaarinverzekeringen.be.
Scroll naar boven